Türkiye’de yatırım yapmayı hedefleyen yabancı sermaye yatırımcılarına, hemen hemen tüm sektörlerde yatırımın başından sonuna kadar olan süreçte gerek yerel mevzuat konusunda gerek piyasa etkenleri konusunda stratejik ve hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında yatırıma en uygun enstrümanların belirlenmesi, yerel tesciller ve bildirimlerin takibi ve denetlenmesi konuları dahil olmak üzere

 • Green field ve brown field yatırımlarında planlama ve yapılandırma,
 • Sözleşme tanzimi ve sözleşme müzakeresi,
 • Şirket ve irtibat bürosu kuruluşu, şirketler için sekretarya hizmetleri,
 • Çalışma izni başvuruları
 • Devlet teşvikleri müşavirliği
 • Kurumsal ve dava avukatlığı
 • Vergi müşavirliği
 • Özelleştirme strateji
 • Çıkış stratejileri müşavirliği konularında hizmet vermekteyiz.

Şirketlerin kamu ve özel kuruluşlar ile olan hukuki ilişkilerinin ve ihtilaflarının yürütülmesi,

Şirket işlemlerinin hukuka ve kanunlara uygunluk denetimi,

Genel kurullar,

Şirketlerce yapılması zorunlu olan gerekli ihbar ve bildirimlerin takibi ve yapılması gibi

Özellikle Borsa İstanbul halka açık şirketlerin tabi olduğu kuralların uygulanmasında, risk analizi ve denetimlerde, idari due diligence konularında, idari inceleme ve soruşturmalarda danışmanlık, yönetim kurullarının sorumlulukları, kamu kurumları nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması konularında hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukuki hemen her konuda gerek kendi deneyimlerimiz sonucu gerekse iş dünyasındaki gelişmelerin yakın takibi ile farklı modelleri ve piyasaları, eğilimleri iyi kavrayarak sürekli hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Türk Hukuku kapsamına giren her konuda hukuki danışmanlık riskleri minimize etme, şirket yönetimi, sözleşme hazırlanması ve incelenmesi, şirket içi eğitimler bu kapsamdaki hizmetlerimizin bazılarını oluşturur.

Akyıldız Hukuk Bürosu olarak uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yollarını etkin bir yöntem olarak benimsemekte ve uyuşmazlıkların alternatif yöntemler ile çözülmesini desteklemekteyiz.

Büromuzda kurumsal tahkim (institutional),  arızi tahkim (ad- hoc), uluslararası ticari tahkim ve arabuluculuk konularında hizmet verilmektedir.  

Tahkim şartlarının düzenlenmesinden başlayarak uyuşmazlık halinde tahkim prosedürlerinin başlatılması, tahkim yeri ve tahkim hukukunun belirlenmesi, ulusal ve uluslar arası tahkim müesseseleri nezdinde başvuru yapılması da dahil olmak üzere Türk hukuk sistemi uyarınca tahkim yolu ile çözülmesi mümkün olan her türlü uyuşmazlıkta deneyim sahibiyiz.

Gayrimenkul ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara, bankalara, yatırımcılara

 • Yatırım danışmanlığı, joint venture ve konsorsiyum kuruluşları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler,  Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde işlemler
 • İpotek tesis işlemleri,
 • Kiracılık, ecrimisil, kamulaştırma ve taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü dava ve bunlara bağlı danışmanlık
 • Gayrimenkul yatırımlarında vergi teşvikleri,
 • Kat Karılığı İnşaat, Gayrimenkul Satış Vaadi, Müteahhitlik, taşeronluk sözleşmeleri de dahil   gayrimenkul ve inşaat konularıyla ilgili her türlü                                 sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Gayrimenkul Mevzuatı ve piyasası hakkında genel hukuki danışmanlık,

Günümüzde şirket büyüme stratejilerinin başına gelen birleşme ve devralma işlemleri giderek artmaktadır. Yerli ve yabancı şirketler arasındaki birleşme, devralma ve bölünme işlemlerinde:

 • İşlem öncesi hukuki ve stratejik danışmanlık, kurumsal hazırlıklar,
 • Hukuki due diligence
 • Müzakereler,
 • Ön mutabakat metinlerinin hazırlanması,
 • Asli işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresi
 • Hisse satış sözleşmesi, varlık satış sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi Hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi,
 • Kapanış sonrası şirketler arası bütünleşme ve yeniden yapılandırma danışmanlığı,
 • Rekabet Kurulu ve diğer kamusal ve özel kurumlar nezdinde beyan, başvuru, izin, tescil işlemlerinin yürütülmesi konularında deneyim sahibiyiz.

Günümüzde bankalar ve finans kuruluşları iş hayatının en önemli unsurları arasında olup bankacılık hizmetleri, kredi işlemleri ve diğer finansal enstrümanların kullanımı tarihin gördüğü en yüksek seviyededir. Banka ve finans hukukunda bu alandaki hemen hemen tüm işlemlerde servis vermekteyiz. Özellikle

 • Uzun vadeli borçlanmalar, kredi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kredi ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler ve müzakereler,
 • Proje finansmanı,
 • Melek yatırımcılık mevzuatı
 • Tahvil (bono) ihracı,
 • Finansal yeniden yapılandırmalar hizmet verdiğimiz başlıca konulardır.

Enerji ve maden işletmeciliği piyasalarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere hukuki konularda dışarıdan genel hukuki müşavirlik yapmaktayız.

 • İmtiyaz hakları ve rödavans sözleşmeleri,
 • Enerji depolama ve üretim mevzuatı danışmanlığı,
 • EPDK uygunluk denetimi
 • İzin ve lisans temini konusunda müşavirlik,
 • Kanun ve regülâsyonlar hakkında bilgilendirme
 • Özelleştirme ve ihale müşavirliği
 • Devlet teşvikleri müşavirliği
 • Proje finansmanı

Yoğun olarak tecrübe sahibi olduğumuz ve hizmet verdiğimiz konular arasındadır.

Dava avukatlığı büromuzun ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Müvekkillerimizi cezai, adli, idari, mali ihtilaflardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin her kısım ve derecesindeki davalarda temsili için hizmet vermekteyiz.

Her türlü hukuki anlaşmazlıkta deneyim sahibi olmakla birlikte özellikle, şirketler arası ticari anlaşmazlıklardan kaynaklanan tüm davalar, şirket ortakları arasındaki davalar, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilaf, işçi-işveren arasındaki davalar, aile hukukundan kaynaklanan davalar, fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, tanıma ve tenfiz davaları, vergi ve idare Mahkemeleri nezdinde görülen davalarda hizmet vermekteyiz. Dava avukatlığının yanı sıra tahsili gecikmiş alacakların takibi ve tahsili konularında banka ve finans kuruluşlarına hizmet vermekteyiz

 

Türkiye’de yatırım yapmayı hedefleyen yabancı sermaye yatırımcılarına, hemen hemen tüm sektörlerde yatırımın başından sonuna kadar olan süreçte gerek yerel mevzuat konusunda gerek piyasa etkenleri konusunda stratejik ve hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında yatırıma en uygun enstrümanların belirlenmesi, yerel tesciller ve bildirimlerin takibi ve denetlenmesi konuları dahil olmak üzere

 • Green field ve brown field yatırımlarında planlama ve yapılandırma,
 • Sözleşme tanzimi ve sözleşme müzakeresi,
 • Şirket ve irtibat bürosu kuruluşu, şirketler için sekretarya hizmetleri,
 • Çalışma izni başvuruları
 • Devlet teşvikleri müşavirliği
 • Kurumsal ve dava avukatlığı
 • Vergi müşavirliği
 • Özelleştirme strateji
 • Çıkış stratejileri müşavirliği konularında hizmet vermekteyiz.
 • Şirketlerin kamu ve özel kuruluşlar ile olan hukuki ilişkilerinin ve ihtilaflarının yürütülmesi,
 • Şirket işlemlerinin hukuka ve kanunlara uygunluk denetimi,
 • Genel kurullar,
 • Şirketlerce yapılması zorunlu olan gerekli ihbar ve bildirimlerin takibi ve yapılması gibi
 • Özellikle Borsa İstanbul halka açık şirketlerin tabi olduğu kuralların uygulanmasında, risk analizi ve denetimlerde, idari due diligence konularında, idari inceleme ve soruşturmalarda danışmanlık, yönetim kurullarının sorumlulukları, kamu kurumları nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması konularında hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukuki hemen her konuda gerek kendi deneyimlerimiz sonucu gerekse iş dünyasındaki gelişmelerin yakın takibi ile farklı modelleri ve piyasaları, eğilimleri iyi kavrayarak sürekli hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Türk Hukuku kapsamına giren her konuda hukuki danışmanlık riskleri minimize etme, şirket yönetimi, sözleşme hazırlanması ve incelenmesi, şirket içi eğitimler bu kapsamdaki hizmetlerimizin bazılarını oluşturur.

Akyıldız Hukuk Bürosu olarak uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yollarını etkin bir yöntem olarak benimsemekte ve uyuşmazlıkların alternatif yöntemler ile çözülmesini desteklemekteyiz.

Büromuzda kurumsal tahkim (institutional),  arızi tahkim (ad- hoc), uluslararası ticari tahkim ve arabuluculuk konularında hizmet verilmektedir.  

Tahkim şartlarının düzenlenmesinden başlayarak uyuşmazlık halinde tahkim prosedürlerinin başlatılması, tahkim yeri ve tahkim hukukunun belirlenmesi, ulusal ve uluslar arası tahkim müesseseleri nezdinde başvuru yapılması da dahil olmak üzere Türk hukuk sistemi uyarınca tahkim yolu ile çözülmesi mümkün olan her türlü uyuşmazlıkta deneyim sahibiyiz.

Gayrimenkul ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara, bankalara, yatırımcılara

 • Yatırım danışmanlığı, joint venture ve konsorsiyum kuruluşları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler,  Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde işlemler
 • İpotek tesis işlemleri,
 • Kiracılık, ecrimisil, kamulaştırma ve taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü dava ve bunlara bağlı danışmanlık
 • Gayrimenkul yatırımlarında vergi teşvikleri,
 • Kat Karılığı İnşaat, Gayrimenkul Satış Vaadi, Müteahhitlik, taşeronluk sözleşmeleri de dahil   gayrimenkul ve inşaat konularıyla ilgili her türlü                                 sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Gayrimenkul Mevzuatı ve piyasası hakkında genel hukuki danışmanlık,

Günümüzde şirket büyüme stratejilerinin başına gelen birleşme ve devralma işlemleri giderek artmaktadır. Yerli ve yabancı şirketler arasındaki birleşme, devralma ve bölünme işlemlerinde:

 • İşlem öncesi hukuki ve stratejik danışmanlık, kurumsal hazırlıklar,
 • Hukuki due diligence
 • Müzakereler,
 • Ön mutabakat metinlerinin hazırlanması,
 • Asli işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresi
 • Hisse satış sözleşmesi, varlık satış sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi Hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi,
 • Kapanış sonrası şirketler arası bütünleşme ve yeniden yapılandırma danışmanlığı,
 • Rekabet Kurulu ve diğer kamusal ve özel kurumlar nezdinde beyan, başvuru, izin, tescil işlemlerinin yürütülmesi konularında deneyim sahibiyiz.

Günümüzde bankalar ve finans kuruluşları iş hayatının en önemli unsurları arasında olup bankacılık hizmetleri, kredi işlemleri ve diğer finansal enstrümanların kullanımı tarihin gördüğü en yüksek seviyededir. Banka ve finans hukukunda bu alandaki hemen hemen tüm işlemlerde servis vermekteyiz. Özellikle

 • Uzun vadeli borçlanmalar, kredi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kredi ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler ve müzakereler,
 • Proje finansmanı,
 • Melek yatırımcılık mevzuatı
 • Tahvil (bono) ihracı,
 • Finansal yeniden yapılandırmalar hizmet verdiğimiz başlıca konulardır.

Enerji ve maden işletmeciliği piyasalarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere hukuki konularda dışarıdan genel hukuki müşavirlik yapmaktayız.

 • İmtiyaz hakları ve rödavans sözleşmeleri,
 • Enerji depolama ve üretim mevzuatı danışmanlığı,
 • EPDK uygunluk denetimi
 • İzin ve lisans temini konusunda müşavirlik,
 • Kanun ve regülâsyonlar hakkında bilgilendirme
 • Özelleştirme ve ihale müşavirliği
 • Devlet teşvikleri müşavirliği
 • Proje finansmanı

Yoğun olarak tecrübe sahibi olduğumuz ve hizmet verdiğimiz konular arasındadır.

Dava avukatlığı büromuzun ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Müvekkillerimizi cezai, adli, idari, mali ihtilaflardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin her kısım ve derecesindeki davalarda temsili için hizmet vermekteyiz.

Her türlü hukuki anlaşmazlıkta deneyim sahibi olmakla birlikte özellikle, şirketler arası ticari anlaşmazlıklardan kaynaklanan tüm davalar, şirket ortakları arasındaki davalar, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilaf, işçi-işveren arasındaki davalar, aile hukukundan kaynaklanan davalar, fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, tanıma ve tenfiz davaları, vergi ve idare Mahkemeleri nezdinde görülen davalarda hizmet vermekteyiz. Dava avukatlığının yanı sıra tahsili gecikmiş alacakların takibi ve tahsili konularında banka ve finans kuruluşlarına hizmet vermekteyiz